ایمیل:

مدیریت:

Management@poohsolast.com

فروش

Sales@poohsolast.com

تلفن:

+98 912 4395818

+98 912 1202955

فکس:

+98 21 88631503

+98 21 65234242

+98 21 42694242

آدرس:

ایران-تهران-باغستان-خادم آباد